dilluns, 27 de gener de 2014

CCC CANVIA A IBANLa SEPA, Zona Única de Pagaments en Euros, estableix que des de l'1 de febrer de 2014 els cobraments i pagaments quedaran subjectes a un conjunt de normatives i condicions homogènies, pel que seran processats amb la mateixa facilitat, rapidesa, seguretat i eficiència, tant si són nacionals com internacionals.
Els comptes bancaris ja no estaran identificats pel codi compte client (ccc) sinó por l'IBAN.
L'IBAN és el número de compte actual, darrere del codi del país i un dígit de control. En el cas d'Espanya, l'IBAN tindrà la següent estructura

L'operativa és la mateixa que fins ara, però els comptes bancaris estaran identificats pel codi IBAN, en lloc del codi compte client (ccc) com fins ara.

Pots obtenir més informació a: www.datecuenta.es


Reglament (UE) nº 260/2012 del Parlament Europeu i del Consell.
Misericordia Granados
Dept. comercial