BASES DEL CONCURS


PREMI: Sopar per dues persones al restaurant Nàutic de Reus. 

PARTICIPANTS: Podran participar en el sorteig, totes aquelles persones majors d’edat que hagin realitzat una compra en els establiments col·laboradors de la campanya per una compra mínima d’una capsa de 6 pots de romesco Procamp. Per cada compra l’empresa lliurarà una butlleta per poder participar en el sorteig. És imprescindible conservar el tiquet original de compra i omplir la butlleta amb les dades personals entre d’altres: nom, cognoms, edat, telèfon, població i correu electrònic. Així mateix la butlleta s’haurà d’enviar per correu ordinari no reemborsable juntament amb el tiquet de compra. Les dades personals de la butlletes es tractaran segons la normativa de protecció de dades (Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la desenvolupa aprovat per Reial Decret 1720/2007) i tal i com s’indica en la pròpia butlleta seran incorporades en un Fitxer denominat Concursos, responsabilitat de Procamp Reus, SAS, per la gestió dels concursos. En qualsevol cas, el participant podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: C/ Terol, núm.1 Barri Gaudí 43206 Reus (Tarragona).

SORTEIG: El sorteig es durà a terme el 28 de febrer de 2017 a les 12h a la seu de la nostra empresa davant notari. 

COMUNICACIÓ DEL GUANYADOR: Un cop realitzat el sorteig l’empresa Procamp contactarà amb el guanyador/a per informar-lo del resultat. Simultàniament ho farà públic mitjançant els mitjans de comunicació i les xarxes socials; i per tant tots els participants autoritzen, de forma informada, a la publicació de les seves dades en aquest mitjans sempre i quan resultin guanyadors d’un dels premis. 

TERMINIS DE LA CAMPANYA: La campanya s’iniciarà l’1de febrer de 2017 i estarà activa fins el dia 24 de febrer de 2017. 

MODIFICACIÓ DE LES BASES: Els organitzadors es reserven el dret de modificar les condicions de les presents bases, així com les condicions del sorteig sempre que hi hagi una causa justificada, i es comprometen a comunicar amb prou antelació les noves bases i condicions de participació si fes falta. 

GUANYADOR/A: El guanyador/a autoritzarà de forma informada, expressa i gratuïta a la captació i publicació de la seva imatge a l'hora de fer públic el premi i l’organització de la campanya, incloent la publicació en qualsevol mitjà que l’entitat consideri adient inclòs en caire comercial i mitjans en línia (llocs web i xarxes socials). El guanyador no podrà bescanviar el premi pel seu valor en efectiu. 

PUBLICACIÓ DE LES BASES: Les bases estaran publicades des de l’inici de la campanya i durant tot el període de la mateixa a la web http://procamp-reus.blogspot.com.es/ 

ALTRES: a participació en la campanya implicarà l’acceptació íntegre d’aquestes bases reguladores. En el supòsit de que un participant no vulgui acceptar alguna de les condicions, no hi podrà participar i es considerarà la seva participació nul·la. Bases aprovades en la Junta de socis de Procamp Reus de 16 de gener de 2017 i dipositades davant notari.

ORGANITZA: Procamp SEFED Reus, SASEquip de màrqueting

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada